ZONNEPANELEN REINIGEN

Hoewel er door de fabrikant gesproken wordt van zelfreinigende zonnepanelen (coatings) blijkt dit in de praktijk toch anders. Bij Brouwer-Diensten weten we beter; volledig zelfreinigend bestaat niet! Na verloop van tijd zal er altijd een vuil filmlaag ontstaan. U kunt dat zelf eenvoudig controleren door met een vinger over de panelen te vegen. Ondanks de grote hoeveelheid neerslag in Nederland zal deze vuil filmlaag er niet vanzelf afgaan. Eigenlijk is het vergelijkbaar met het vuil op uw auto. Los zand spoelt er af, maar de rest moet door het wassen verwijderd worden. Met name liggend glas van serres en zonnepanelen hebben door de hellingshoek een grote aantrekkingskracht van vuil. Op zonnepanelen zijn luchtverontreiniging/uitlaatgassen, zand, vogeluitwerpselen, zoutneerslag (in kustgebieden, bladeren en metaalstof van spoorlijnen de boosdoeners die het rendement omlaag brengen. Het regelmatig laten reinigen van uw zonnepanelen is absoluut verstandig.

Een mogelijk probleem door vervuiling zijn de zogenaamde “hotspots”. Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de cellen geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand en door de stroom die erdoor wordt gestuurd (afkomstig van de cellen die wel werken) gaan deze oververhitten. Vanzelfsprekend kan dit blijvende schade veroorzaken aan uw panelen. Brouwer-Diensten adviseert u daarom regelmatig uw zonnepanelen te laten wassen.

Tno-studie heeft aangetoond dat vervuiling van zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Elk jaar dat uw zonnepanelen minder opleveren door vervuiling is onnodig verlies. Door regelmatig reinigen van zonnepanelen houdt u het rendement op peil en voorkomt u storingen.

Zonnepanelen bevinden zich op verschillende plaatsen op het dak. Hoog en laag. Soms gemakkelijk bereikbaar, maar vaak ook op een moeilijk te bereiken plaats. Dat heeft invloed op de uiteindelijke prijs die u zult betalen. Brouwer-Diensten maakt voor u vrijblijvend een berekening, zodat u geen verassingen krijgt achteraf.